Hướng dẫn sử dụng VNeID

Hướng dẫn sử dụng VNeID

 16:11 29/03/2024

Thực hiện công văn số 163/PGDĐT ngày 29/3/2024 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc tuyên truyền tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng VneID, trường mầm non Hoa Mai xin gửi tài liệu hướng dẫn theo link đính kèm để tập thể CBGVNV và các bậc phụ huynh tiện theo dõi

Dak Lak

Triển khai cuộc thi tìm hiểu 120 hình thành và phát triển tỉnh Đak Lak

 14:22 27/03/2024

Thực hiện Công văn số 2132-CV/BTGTU ngày 13/3/2024 và công văn số 161/PGDĐT ngày 27/3/2024 của PGD&ĐT quận Hà Đông về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu 120 hình thành và phát triển tỉnh Đak Lak, trường mầm non Hoa Mai xin gửi thông tin để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết và tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả.

Gio trai dat 2024

Hưởng ứng ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

 10:25 21/03/2024

Thực hiện công văn số 141/PGDĐT ngày 20/3/2024 về Hưởng ứng ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 trên địa bàn quận Hà Đông, Trường mầm non Hoa Mai kêu gọi sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và Phụ huynh học sinh bằng những hoạt động thiết thực tại cơ quan, gia đình để góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên nói chung, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép.

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 QH khóa XV

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 10:16 15/03/2024

Thực hiện Công văn số 127/PGDĐT ngày 14/3/2024 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường mầm non Hoa Mai xin đính kèm toàn văn để tập thể CBGVNV và PHHS tiện theo dõi và cập nhật

NQ 8

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

 10:41 14/03/2024

Thực hiện Công văn số 126/PGDĐT ngày 14/3/2024 của PGD&ĐT quận Hà Đông về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, trường mầm non Hoa Mai xin gửi thông tin để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết và tham gia Cuộc thi Tuần 3 đạt hiệu quả.

Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng ĐBP

Hướng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

 11:07 08/03/2024

Thực hiện Công văn số 2091-CV.BTGTU ngày 26/02/2024 của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Công văn số 113/PGDĐT ngày 08/3/2024 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, trường mầm non Hoa Mai xin đính kèm toàn văn và một số thông tin để Phụ huynh, tập thể CBGVNV tiện theo dõi.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội mở rộng

Hưởng ứng Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội mở rộng chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô 10/10

 10:06 08/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 15/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 112/PGDĐT ngày 06/3/2024 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về giới thiệu Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội mở rộng Chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), trường mầm non Hoa Mai xin đính kèm toàn văn và một số thông tin để Phụ huynh, tập thể CBGVNV tiện theo dõi.

Luật thủ đô sửa đổi

Thông tin về Luật thủ đô (sửa đổi)

 10:36 29/02/2024

Thực hiện Công văn số 96/PGDĐT ngày 28/02/2024 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ Đô sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường mầm non Hoa Mai xin đính kèm toàn bộ nội dung dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi), tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ Đô sau khi được Quốc hội thông qua kèm một số thông tin có liên quan để cán bộ, giáo viên, nhân viên tiện theo dõi

Thông tư 02 2023

Thực hiện công văn số 63/PGDĐT ngày 01/02/2024 của PGD&ĐT quận Hà Đông về việc triển khai Thông tư số 02/2023/TT-TTCP

 08:36 02/02/2024

Thực hiện công văn số 63/PGDĐT ngày 01/02/2024 của PGD&ĐT quận Hà Đông về việc triển khai Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Công văn số 3033/SKHCN-VP ngày 20/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

Công văn số 3033/SKHCN-VP ngày 20/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

 09:52 12/01/2024

Thực hiện công văn số 3256/UBND-KT ngày 23/12/2023 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai thực hiện công văn số 3033/SKHCN-VP ngày 20/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trường mầm non Hoa Mai xin đính kèm nội dung văn bản để toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiện theo dõi

HD 2086

Hướng dẫn 2086/HD-SKHCN ngày 18/9/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 09:43 12/01/2024

Thực hiện Công văn số 2504/UBND-KT ngày 21/9/2023 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 2086/HD-SKHCN ngày 18/9/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trường mầm non Hoa Mai xin đính kèm nội dung hướng dẫn để toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiện theo dõi

luật đấu thầu

Triển khai Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023

 09:58 11/01/2024

Thực hiện Công văn số 76/UBND-TCKH ngày 09/01/2024 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, trường mầm non Hoa Mai xin đính kèm nội dung hướng dẫn để toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiện theo dõi

Hạng III lên Hạng II

Công khai văn bản hướng dẫn Thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III lên hạng II

 11:03 06/11/2023

Thực hiện theo văn bản số 3277/SNV-CCVC ngày 02/11/2023 của Sở Nội vụ và công văn số 2995/UBND-NV ngày '06/11/2023 về việc thẩm định, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp GVMN phổ thông công lập năm 2023

nghỉ tết AL 2023

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão năm 2023

 16:05 17/01/2023

Thực hiện công văn số 09/PGDĐT-VP ngày 09/01/2023 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của ngành GD&ĐT quận Hà Đông.

Thông báo học sinh đi học trở lại

Thông báo học sinh đi học trở lại

 15:47 11/04/2022

Thực hiện Công văn số 1052/UBND-KGVX ngày 08/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục và công văn số 930/SGDĐT - CTTT-KHCN của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội ngày 08/4/2022 về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 16:49 09/02/2022

Thực hiện Công văn số 83/PGDĐT ngày 08/02/2022 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trường mầm non Hoa Mai đăng tải để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và PHHS kịp thời nắm bắt.

Chào cờ sáng thứ 2 và Thông điệp An toàn giao thông

Chào cờ sáng thứ 2 và Thông điệp An toàn giao thông

 08:29 09/11/2020

Thực hiện Công văn số 1048/PGDĐT ngày 26/10/2020 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2020. Sáng nay, 09/11/2020, Cô và trò trường mầm non Hoa Mai đã dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Kế hoạch triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

Kế hoạch triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

 09:31 05/11/2020

Thực hiện công văn số 1102/PGDĐT ngày 04/11/2020 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, Trường mầm non Hoa Mai triển khai hướng dẫn toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tìm hiểu và tham gia cuộc thi

kế hoạch

Kế hoạch phối hợp với Phụ huynh trong công tác CSGD trẻ khi trẻ nghỉ dịch

 10:17 07/04/2020

Căn cứ công văn số: 272/PGD&ĐT-MN ngày 31/3/2020 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong thời gian nghỉ học
Căn cứ kế hoạch số 42/KH-MNHM ngày 10/9/2019 về kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục của trường mầm non Hoa Mai năm học 2019-2020;
Căn cứ tình hình thực tế nhà trường.
Trường mầm non Hoa Mai xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục khi trẻ nghỉ học tại nhà như sau:

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây