12.2023

Kết quả đánh giá CBCCVC tháng 12 năm 2023

 •   28/12/2023 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0

Tháng 12/2023
Tổng số có 46 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 37 đ/c

T11.2023

Thông báo kết quả đánh giá CBCCVC tháng 11 năm 2023

 •   27/11/2023 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0

Tháng 11/2023
Tổng số có 47 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 38 đ/c

Th10.2023

Kết quả đánh giá CBCCVC tháng 10 năm 2023

 •   27/10/2023 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Tháng 10/2023
Tổng số có 47 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 07 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 40 đ/c

T9.2023

Thông báo kết quả đánh giá CBCCVC tháng 9 năm 2023

 •   27/09/2023 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Tháng 9/2023
Tổng số có 46 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 37 đ/c

Đánh giá CBCCVC LĐHĐ tháng 3.2023

Thông báo kết quả đánh giá CBCCVC, LĐHĐ tháng 3/2023

 •   28/03/2023 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 525
 •   Phản hồi: 0

Tháng 03/2023
Tổng số có 47 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 38 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Đánh giá tháng 2

Kết quả đánh giá CBCCVC - LĐHĐ tháng 02/2023

 •   28/02/2023 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0

Tháng 02/2023
Tổng số có 45 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 36 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Tháng 1

Kết quả đánh giá CBCCVC Tháng 1/2023

 •   21/02/2023 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 454
 •   Phản hồi: 0

Tháng 01/2023 Tổng số có 45 đ/c tham gia đánh giá.Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 đ/cHoàn thành tốt nhiệm vụ: 36 đ/cChi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

thang 12

Kết quả đánh giá tháng CCVCLĐHĐ tháng 12/2022

 •   19/12/2022 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0

Tháng 12/2022: Tổng số có 46 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 37 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Tháng 11/2022

Kết quả đánh giá CC, VC, LĐHĐ tháng 11/2022

 •   25/11/2022 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0

Tháng 11/2022: Tổng số có 46 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 9 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ:37 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Tháng 10/2022

Kết quả đánh giá công chức, viên chức, LĐHĐ tháng 10.2022

 •   25/10/2022 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0

Tháng 10/2022: Tổng số có 46 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 9 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ:37 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Tháng 9/2022

Kết quả đánh giá CC, VC, LĐHĐ tháng 9/2022

 •   26/09/2022 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0

Tháng 9/2022: Tổng số 47 đ/c tham gia đánh giá
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 9 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ:38 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Tháng 8/2022

Kết quả đánh giá CC, VC, LĐHĐ tháng 8/2022

 •   25/08/2022 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

Tháng 8/2022; Tổng 44 đ/c tham gia đánh giá
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 08 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 36 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Tháng 7/2022

Kết quả đánh giá C, VC, LĐHĐ tháng 7/2022

 •   25/07/2022 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0

Tháng 7/2022: Tổng số có 43 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 8 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 35 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Tháng 6-2022

Kết quả đánh giá CC, VC, LĐHĐ tháng 6/2022

 •   27/06/2022 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0

Tháng 6/2022: Tổng số có 42 đ/c tha3 gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 8 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 34 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Tháng 5/2022

Kết quả đánh giá CCVCLĐHĐ tháng 5/2022

 •   26/05/2022 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0

Tháng 5/2022: Tổng số có 43 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 8 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 35 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Tháng 4/2022

Kết quả đánh giá CCVCLĐHĐ Tháng 4/2022

 •   26/04/2022 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0

Tháng 4/2022: Tổng số có 43 đ/c tham gia đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 9 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 34 đ/c
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp đính kèm!

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây