Thông tư 02 2023

Thực hiện công văn số 63/PGDĐT ngày 01/02/2024 của PGD&ĐT quận Hà Đông về việc triển khai Thông tư số 02/2023/TT-TTCP

 •   02/02/2024 08:36:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện công văn số 63/PGDĐT ngày 01/02/2024 của PGD&ĐT quận Hà Đông về việc triển khai Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự ATGT trong trường học

Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự ATGT trong trường học

 •   29/01/2024 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 29/01/2024 của Phòng GD&ĐT về đảm bảo trật tự ATGT trong trường học

Công văn số 3033/SKHCN-VP ngày 20/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

Công văn số 3033/SKHCN-VP ngày 20/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

 •   12/01/2024 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện công văn số 3256/UBND-KT ngày 23/12/2023 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai thực hiện công văn số 3033/SKHCN-VP ngày 20/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trường mầm non Hoa Mai xin đính kèm nội dung văn bản để toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiện theo dõi

HD 2086

Hướng dẫn 2086/HD-SKHCN ngày 18/9/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 •   12/01/2024 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 2504/UBND-KT ngày 21/9/2023 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 2086/HD-SKHCN ngày 18/9/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trường mầm non Hoa Mai xin đính kèm nội dung hướng dẫn để toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiện theo dõi

3 công khai cuối kỳ I

Thông báo công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT kết thúc học kỳ I

 •   11/01/2024 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT, trường mầm non Hoa Mai niêm yết công khai các biểu mẫu sau:

luật đấu thầu

Triển khai Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023

 •   11/01/2024 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 76/UBND-TCKH ngày 09/01/2024 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, trường mầm non Hoa Mai xin đính kèm nội dung hướng dẫn để toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiện theo dõi

NGHỈ SƠ KẾT

Thông báo Nghỉ sơ kết học kỳ I năm học 2023-2024

 •   10/01/2024 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 873
 •   Phản hồi: 0

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4354/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 4050/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kể từ ngày 01/01/2024, Luật thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022 chính thức có hiệu lực thi hành

Kể từ ngày 01/01/2024, Luật thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022 chính thức có hiệu lực thi hành

 •   09/01/2024 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15/6/2022, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành với 424/437 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 85,14% tổng số ĐBQH), Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

2024

Công khai dự toán giao năm 2024

 •   04/01/2024 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

Công khai Dự toán ngân sách nhà nước cấp năm 2024

QUÝ 4

Công khai Quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn thu chi khác Quý IV năm 2023

 •   04/01/2024 05:27:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

Công khai Quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn thu chi khác Quý IV năm 2023

hỗ trợ HP

NQ quy định chế độ hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo

 •   22/12/2023 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Ngày 06/12/2023, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo.

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật thông qua trường học

 •   21/12/2023 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

Để nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về việc phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trong các cơ sở giáo dục; trường mầm non Hoa Mai tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật thông qua trường học tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị.

QUÝ 3

Công khai Quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn thu chi khác Quý III năm 2023

 •   05/10/2023 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Công khai Quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn thu chi khác Quý III năm 2023

công khai 23 24

Niêm yết công khai 4 biểu Năm học 2023 - 2024 theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT

 •   08/09/2023 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Niêm yết công khai 4 biểu theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT gồm các nội dung chính như sau:

QĐ TL tổ chuyên môn 23 24

Quyết định thành lập Tổ chuyên môn năm học 2023 - 2024

 •   07/09/2023 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

QUÝ 2

Công khai Quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn thu chi khác Quý II năm 2023

 •   05/07/2023 04:31:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Công khai Quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn thu chi khác Quý II năm 2023

qUÝ 1

Công khai Quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn thu chi khác Quý I năm 2023

 •   05/04/2023 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

Công khai Quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn thu chi khác Quý I năm 2023

2023

Công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

 •   04/01/2023 05:34:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

công khai 22 23

Niêm yết công khai 4 biểu Năm học 2022 - 2023 theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT

 •   13/09/2022 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Niêm yết công khai 4 biểu theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT gồm các nội dung chính như sau:


Các tin khác

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây